V letošním roce 2021 se na naší farmě uskutečnily polní pokusy pšenice. V příloze je tabulka s výsledky. (Jako pomocná plodina byla použita peluška)

 

*LG Orlice